سه شنبه 9 خرداد 1402

تماس با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی- شهرستان مرند- شهرمرند-خیابان رنجبری- بلوار باکری

تلفن:
041 4142222092

دورنگار:
041 4142222060

کد پستی:
5415869349

ایمیل:
f.marand@ostan-as.ir