پرتال استانداری آذربایجان شرقی

داود عباسی


سمت سازمانی:فرماندار

  • https://marand.ostan-as.ir/PChart/9/1/